สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการสมัครเรียนโยคะ
ท่านสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ :

Tel. 0-2692-1795 , 0-2692-1796 Fax. 0-2276-3134