โยคะ มาจากศัพท์ของคำว่า "ยุชิร" หรือ "ยุช" ซึ่งแปลว่าการรวมกัน หรือมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Union เป็นวิธีปฏิบัติ เพื่อช่วยให้การทำหน้าที่ทั้งของร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

ความเป็นมาของโยคะ เกิดในประเทศอินเดีย เมื่อ 6000 ปีที่แล้ว นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบรูปปั้นมนุษย์ในท่าโยคะมากมายหลายแบบหลายท่า และสิ่งสำคัญได้พบรูปปั้นของเทพศิวะ (Lord Shiva) นั่งในท่าโยคะหลากหลาย และมีท่ากำลังฝึกสามธิด้วย ท่านจึงเป็นต้นแบบของการปฏิบัติท่าโยคะตั้งแต่นั้นมา (Originator of Yoga).   จากนั้นก่อนคริตศาสนา มีมหาฤาษี ปตัญชลี ได้รวบรวมบรรดาวิธีปฏิบัติโยคะให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยขึ้น ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ เรียกว่า โยคะสูตร (The Yoga Sutras) การรวบรวมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นตำราโบราณที่เป็นต้นตำรับชั้นยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยรวบรวมมาและได้เผยแพร่มาถึงปัจจุบันนี้
การฝึกโยคะมีผลต่อจิตของกายในทุกๆ ด้าน เช่น ในด้านร่างกายโดยผ่อนคลาย รักษา และสร้างความแข็งแรง ยืดเส้นยืดสายระบบกระดูก กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจ ระบบการย่อยอาหาร ต่อมต่างๆ ในร่างกาย และระบบประสาท ผลทางด้านจิตใจจะเกิดผ่านการสร้างจิตใจที่สงบ ความตื่นตัวและสมาธิ ผลทางด้านจิตวิญญาณ คือ การเตรียมพร้อมสำหรับการทำสมาธิ และสร้างความแข็งแกร่งจาก "ภายใน"
การตั้งใจฝึกท่าโยคะให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การฟื้นฟูสมดุลการทรงตัว ความยืดหยุ่น ความแม่นยำ สุขภาพ และร่างกายที่แข็งแรง จนถึงการสร้างความสงบด้านจิตใจ ความสมดุลทางอารมณ์ และความแข็งแรง "ภายใน"

ในแง่ของร่างกาย ท่าโยคะช่วยกระตุ้นต่อม อวัยวะ กล้ามเนื้อและผ่อนคลายความปวดเมื่อย ทำให้การย่อยอาหารและการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น อาการอันมีผลมาจากความเครียด เช่น การนอนไม่หลับ ความเหนื่อยล้า กล้ามเนื้อกระตุก ความกังวล และอาการอาหารไม่ย่อย จะดีขึ้นมาก

การฝึกท่าโยคะอย่างต่อเนื่องจะมีผลอย่างล้ำลึกต่อร่างกายภายใน โดยทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ สมาธิ และความมั่นใจ
เด็กอายุ 6 ปี ควรเริ่มฝึกโยคะ จะช่วยให้การพัฒนาของรูปร่างไปในทางที่ได้สัดส่วน กระดูกยาว เช่น แขน ขา จะเจริญ ทำให้รูปร่างสูงโปร่ง สุขภาพกายดี สุขภาพจิตสมบูรณ์ มีสมาธิในการเรียน
หลังจากตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน ฝึกโยคะในท่าที่ช่วยให้แม่และเด็กทารกแข็งแรง ท่าขยายเชิงกรานให้แม่คลอดง่าย และหลังคลอดทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว แม่จะมีสุขภาพแข็งแรงและลูกน้อยเลี้ยงง่าย การพัฒนาการของทารกจะดีเยี่ยม
ควรฝึกที่เรียกว่า หะฐะโยคะ ซึ่งมีการหายใจที่ถูกต้อง ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ท่าโยคะ 35 ท่าที่ช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์